FØRSTEHJÆLPSKURSER OG INTROFOREDRAG TIL HJERTESTARTER

Vi kan i CardioLife tilbyde førstehjælpskurser og foredrag gennem vores samarbejdspartner Cardiocare!
Har I brug for et kursus i hjertelungeredning, HLR eller skal i lære at bruge en hjertestarter?
Har jeres virksomhed brug for et førstehjælpskursus der øger jeres medarbejders førstehjælpskompetencer? 
Så er vi klar til at rådgive jer så i får et kursus tilpasset jeres behov.  
Der er mange grunde til at have taget et førstehjælpskursus.
(Skulle der være specielle krav og ønsker til førstehjælp, så kontakt os for yderligere information og priser.)

Traditionelt førstehjælpskursus

Traditionelt førstehjælpskursus, hvis man har brug for at kunne dokumentere, at man har gennemført et sådant kursus. Det kan fx være i forbindelse med arbejde eller anden aktivitet, hvor det kræves, at man har bestået et førstehjælpskursus.

Traditionelt førstehjælpskursus med førstehjælpsbevis fra Dansk førstehjælpsråd, som kan bruges til akkreditering

Førstehjælp ved hjertestop, 4 TIMER


Teori og praktisk træning med instruktør

Antal personer: < 16 personer

Blended Learning

Blended Learning, den nye måde at lære førstehjælp på. Her tager man den teoretiske del via en online platform og efterfølgende har man praktisk træning i 1,5 time med en instruktør.

Blended learning er en mere fleksibel og tidsbesparende måde at tage førstehjælp på. Derudover får man også kvartalsvis en påmindelse om opfriskning af førstehjælp, for at knække glemselskurven.

Blended Learning med førstehjælpsbevis fra Dansk førstehjælpsråd, som kan bruges til akkreditering

Online førstehjælpskursus, kombineret med praktisk træning


Online teori + 90 minutters praktisk træning med instruktør

1 hold med op til 8 personer (8 beviser)

2 hold fordelt på op til 8 personer (16 beviser i alt)

Foredrag om førstehjælp

Introforedrag, denne løsning kan være rigtig god, hvis der er mange, som ønsker en introduktion i, hvordan man skal agere, hvis man møder et hjertestop. Det kan fx være i idrætsforeningen eller forsamlingshuset. Instruktøren vil på et introforedrag gennemgå hovedpunkterne i hjerte-lunge-redning (HLR), samt demonstrere førstehjælp på en træningsdukke. Der bliver også vist, hvordan man bruger en hjertestarter.

Et introforedrag må ikke forveksles eller sammenlignes med et rigtigt førstehjælpskursus.

Intro-foredrag med en instruktør – om førstehjælp samt gennemgang af hjertestarter, og hvordan den bruges

Uden bevis, 90 min.


Antal personer: Valgfrit antal

Der anbefales et max på 25-30 personer for at få mest muligt ud af kurset

LEVERES AF VORES SAMARBEJDSPARTNER CARDIOCARE SCANDINAVIA