Førstehjælpskursus

Hvad skal man vælge?

Standard førstehjælpskursus, hvis man har brug for at kunne dokumentere, at man har gennemført et sådant kursus. Det kan fx være i forbindelse med arbejde eller anden aktivitet, hvor det kræves, at man har bestået et førstehjælpskursus.

Blended Learning, den nye måde at lære førstehjælp på. Her tager man den teoretiske del via en online platform og efterfølgende har man praktisk træning i 1,5 time med en instruktør.

Blended learning er en mere fleksibel og tidsbesparende måde at tage førstehjælp på. Derudover får man også kvartalsvis en påmindelse om opfriskning af førstehjælp, for at knække glemselskurven.

Introforedrag, denne løsning kan være rigtig god, hvis der er mange, som ønsker en introduktion i, hvordan man skal agere, hvis man møder et hjertestop. 

Et introforedrag må ikke forveksles eller sammenlignes med et rigtigt førstehjælpskursus.

Leveres af vores samarbejdspartner Cardiocare Scandinavia.

Traditionelt førstehjælpskursus

Traditionelt førstehjælpskursus med førstehjælpsbevis fra Dansk førstehjælpsråd, som kan bruges til akkreditering

Førstehjælp ved hjertestop, 4 TIMER

Teori og praktisk træning med instruktør

Antal personer: < 16 personer

Kontakt os for pris

Blended learning

Blended Learning med førstehjælpsbevis fra Dansk førstehjælpsråd, som kan bruges til akkreditering

Online førstehjælpskursus, kombineret med praktisk træning

Online teori + 90 minutters praktisk træning med instruktør

1 hold med op til 8 personer (8 beviser)

2 hold fordelt på op til 8 personer (16 beviser i alt)

Kontakt os for pris