Indsamling: Udendørs hjertestarter til Vester Nebel sportsplads

Vester Nebel

Vester Nebel sportsplads. Sportspladsen er knudepunkt for byens borgere, og der er mange mennesker, der samles her dagligt. Derfor vil vi gerne hjælpe med at gøre området omkring sportspladsen mere sikker med hjælp fra lokale virksomheder og borgere indsamle donationer og sponsorater, således at vi kan få sat en hjertestarter op, der vil være døgntilgængelig. 

April 2017

Pga. manglende sponsorstøtte er projektet sat midlertidigt bero indtil flere sponsorer kommer på banen.

Indsamling: Hjertestarter til Høm Dagli’ Brugsen

Vi er i fuld gang med at søge sponsorstøtte til opsætning af en hjertestarterløsning i Høm syd for Ringsted. Den vil blive offentlig tilgængelig og er dermed med til at sikre lokalsamfundet mod hjertestop. Hold øje med Lokalbladet Ringsted, da der fredag den 2. September 2016 vil være en notits omkring hjertestarter projektet.